เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
  แผนที่ไปท่าเรือ ชุมพร "ท่าเรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน"
       บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วรถทัวร์ และตั๋วเรือไฮสปีดคาตามารัน ของ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกที่สุด โดยท่านสามารถใช้บริการกับทางบริษัทได้โดยไม่คิดค่าบริการใดๆเพิ่มเติมอีก เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการของเราให้เป็น One Stop Travel Service “เราช่วยคุณคิดเรื่องการท่องเที่ยว”
แผนที่ ท่าเรือลมพระยา ติดกับ M.T. Resort สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์
(M.T. Resort บริการที่จอดรถฟรีสำหรับลูกค้า บริษัท สยาม คามาตารัน จำกัด เท่านั้น)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
บริการ รับจอง ตั๋วรถ ตั๋วเรือ กรุงเทพฯ – ชุมพร – เกาะเต่า – เกาะนางยวน
เวลาเดินทาง กรุงเทพฯ – เกาะเต่า และ เกาะเต่า – กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า
รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.00 น. เรือเช้าออกจากชุมพร  เวลา 07.30 น. ถึงเกาะเต่า 09.30 น.
รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. เรือบ่ายออกจากชุมพร เวลา 13.00 น. ถึงเกาะเต่า 15.00 น.
เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
เรือเช้า  ออกจากเกาะเต่า เวลา 10.15 น. ถึงชุมพร 12.15 น. รถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.45 น.
เรือบ่าย ออกจากเกาะเต่า เวลา 14.45 น. ถึงชุมพร 16.45 น. รถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.45 น.
 

 

 

ตั๋วรถ+เรือ ไปกลับ  กรุงเทพฯ - เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
(ตั๋วรถทัวร์จากถนนข้าวสาร และ ตั๋วเรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร)
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(21.00 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(10.15 น. - 20.45 น.)
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(06.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(14.45 น. - 00.45 น.)
2,100 บาท / ท่าน
**วันหยุดยาว และฟูลมูน 2,500 บาท/ท่าน

ตั๋วรถเรือ ไปกลับ  ชุมพร - เกาะเต่า - ชุมพร
(ตั๋วเรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร)
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(07.30 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(10.15 น. - 12.15 น.)
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(13.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(14.45 น. - 16.45 น.)
1,200 บาท / ท่าน
**วันหยุดยาว และฟูลมูน 1,250 บาท/ท่าน
พิเศษ  รวมที่จอดรถ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ M.T. Resort ติดท่าเรือลมพระยา เฉพาะลูกค้าบริษัท สยาม คาตามารัน เท่านั้น!

ฟูลมูน และ วันหยุดยาว 2558
ค่าโดยสาร โดย บจ.ลมพระยา สาขากรุงเทพฯ
2558 เริ่มต้น จากกรุงเทพฯ ฟูลมูน และ วันหยุดยาว ปลายทาง ไปกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า กรุงเทพฯ – เกาะเต่า
กรุงเทพฯ – พะงัน กรุงเทพฯ – พะงัน
กรุงเทพฯ – สมุย กรุงเทพฯ – สมุย
มกราคม 1-3 ม.ค. 58 วันฟูลมูน 5-7 ม.ค. 58
กุมภาพันธ์ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58 วันฟูลมูน 4-6 ก.พ. 58
มีนาคม 2-4 มี.ค. 58 วันมาฆะบูชา/ วันฟูลมูน 6-8 มี.ค. 58
เมษายน 31 มี.ค.-5 เม.ย. 58/ 10-12 เม.ย. 58/
28-30 เม.ย.58
วันฟูลมูน/ วันจักรี/ สงกรานต์/ วันแรงงาน 4-6 เม.ย. 58/ 16-18 เม.ย.58
พฤษภาคม 2-4 พ.ค. 58 วันฟูลมูน/ วันฉัตรมงคล/ 2-4/6-8 พ.ค. 58
มิถุนายน 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 วิสาขบูชา /วันฟูลมูน 3-5 มิ.ย. 58
กรกฎาคม 27-29 ก.ค. 58 อาสาฬหบูชา/ วันฟูลมูน -
สิงหาคม 9-11/ 26-28 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ/ วันฟูลมูน 2-4/ 13-15 ส.ค. 58
กันยายน 24-26 ก.ย. 58 วันฟูลมูน 28-30 ก.ย. 58
ตุลาคม 20-22/24-26 ต.ค. 58 วันปิยะมหาราช/ วันฟูลมูน 24-26/ 28-30 ต.ค. 58
พฤศจิกายน 22-24 พ.ย. 58 วันฟูลมูน 26-28 พ.ย. 58
ธันวาคม 2-4/ 7-9/ 22-24/ 27-31 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ/ วันรัฐธรรมนูญ/
วันฟูลมูน/วันสิ้นปี
6-8/ 11-13/26-28 ธ.ค. 58/ 1-3 ม.ค. 59
       

ค่าโดยสาร ช่วงฟูลมูนและวันหยุดยาว 2558
โดย บจ.ลมพระยา สาขากรุงเทพฯ 
จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 06.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 10.15 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 21.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 14.45 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 06.00 น. 1,500 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 08.30 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 21.00 น. 1,550 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 13.00 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 06.00 น. 1,600 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 08.00 น. 1,600 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 21.00 น. 1,650 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 12.30 น. 1,600 บาท/ท่าน
           

 


 

 

 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com