เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ตั๋วรถ ตั๋วเรือ กรุงเทพฯ - เกาะเต่า
บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่าย ตั๋วรถทัวร์และตั๋วเรือไฮสปีดคาตามารัน ของ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ได้รับความสะดวกที่สุด โดยท่านสามารถใช้บริการกับทางบริษัทได้โดยไม่คิดค่าบริการใดใดเพิ่มเติมอีก เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการของเราให้เป็น One Stop Travel Service “เราช่วยคุณคิดเรื่องการท่องเที่ยว”
เวลาเดินทาง กรุงเทพฯ – เกาะเต่า และ เกาะเต่า – กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า
รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 21.00 น. เรือเช้าออกจากชุมพร  เวลา 07.30 น. ถึงเกาะเต่า 09.30 น.
รถออกจาก กรุงเทพฯ เวลา 06.00 น. เรือบ่ายออกจากชุมพร เวลา 13.00 น. ถึงเกาะเต่า 15.00 น.
เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
เรือเช้า  ออกจากเกาะเต่า เวลา 10.15 น. ถึงชุมพร 12.15 น. รถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.45 น.
เรือบ่าย ออกจากเกาะเต่า เวลา 14.45 น. ถึงชุมพร 16.45 น. รถทัวร์ถึงกรุงเทพฯ เวลา 00.45 น.
 

ตั๋วรถ+เรือ ไปกลับ  กรุงเทพฯ - เกาะเต่า - กรุงเทพฯ
(ตั๋วรถทัวร์จากถนนข้าวสาร และ ตั๋วเรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร)
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(21.00 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(10.15 น. - 20.45 น.)
กรุงเทพฯ - เกาะเต่า (ไป)
(06.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - กรุงเทพฯ (กลับ)
(14.45 น. - 00.45 น.)
2,100 บาท / ท่าน
**วันหยุดยาว และฟูลมูน 2,500 บาท/ท่าน

ตั๋วรถเรือ ไปกลับ  ชุมพร - เกาะเต่า - ชุมพร
(ตั๋วเรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน ชุมพร)
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(07.30 น. - 09.30 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(10.15 น. - 12.15 น.)
ชุมพร - เกาะเต่า (ไป)
(13.00 น. - 15.00 น.)

เกาะเต่า - ชุมพร (กลับ)
(14.45 น. - 16.45 น.)
1,300 บาท / ท่าน
**วันหยุดยาว และฟูลมูน 1,350 บาท/ท่าน
พิเศษ  รวมที่จอดรถ โดยไม่คิดค่าบริการ ณ M.T. Resort ติดท่าเรือลมพระยา เฉพาะลูกค้าบริษัท สยาม คาตามารัน เท่านั้น!

ฟูลมูน และ วันหยุดยาว 2558
ค่าโดยสาร โดย บจ.ลมพระยา สาขากรุงเทพฯ
2558 เริ่มต้น จากกรุงเทพฯ ฟูลมูน และ วันหยุดยาว ปลายทาง ไปกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า กรุงเทพฯ – เกาะเต่า
กรุงเทพฯ – พะงัน กรุงเทพฯ – พะงัน
กรุงเทพฯ – สมุย กรุงเทพฯ – สมุย
มกราคม 1-3 ม.ค. 58 วันฟูลมูน 5-7 ม.ค. 58
กุมภาพันธ์ 31 ม.ค.-2 ก.พ. 58 วันฟูลมูน 4-6 ก.พ. 58
มีนาคม 2-4 มี.ค. 58 วันมาฆะบูชา/ วันฟูลมูน 6-8 มี.ค. 58
เมษายน 31 มี.ค.-5 เม.ย. 58/ 10-12 เม.ย. 58/
28-30 เม.ย.58
วันฟูลมูน/ วันจักรี/ สงกรานต์/ วันแรงงาน 4-6 เม.ย. 58/ 16-18 เม.ย.58
พฤษภาคม 2-4 พ.ค. 58 วันฟูลมูน/ วันฉัตรมงคล/ 2-4/6-8 พ.ค. 58
มิถุนายน 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 58 วิสาขบูชา /วันฟูลมูน 3-5 มิ.ย. 58
กรกฎาคม 27-29 ก.ค. 58 อาสาฬหบูชา/ วันฟูลมูน -
สิงหาคม 9-11/ 26-28 ส.ค. 58 วันแม่แห่งชาติ/ วันฟูลมูน 2-4/ 13-15 ส.ค. 58
กันยายน 24-26 ก.ย. 58 วันฟูลมูน 28-30 ก.ย. 58
ตุลาคม 20-22/24-26 ต.ค. 58 วันปิยะมหาราช/ วันฟูลมูน 24-26/ 28-30 ต.ค. 58
พฤศจิกายน 22-24 พ.ย. 58 วันฟูลมูน 26-28 พ.ย. 58
ธันวาคม 2-4/ 7-9/ 22-24/ 27-31 ธ.ค. 58 วันพ่อแห่งชาติ/ วันรัฐธรรมนูญ/
วันฟูลมูน/วันสิ้นปี
6-8/ 11-13/26-28 ธ.ค. 58/ 1-3 ม.ค. 59
       
ค่าโดยสาร ช่วงฟูลมูนและวันหยุดยาว 2558
โดย บจ.ลมพระยา สาขากรุงเทพฯ 
จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ จาก เวลาออก อัตราค่าบริการ
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 06.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 10.15 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – เกาะเต่า 21.00 น. 1,300 บาท/ท่าน เกาะเต่า – กรุงเทพฯ 14.45 น. 1,300 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 06.00 น. 1,500 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 08.30 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – พะงัน 21.00 น. 1,550 บาท/ท่าน พะงัน – กรุงเทพฯ 13.00 น. 1,400 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 06.00 น. 1,600 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 08.00 น. 1,600 บาท/ท่าน
กรุงเทพฯ – สมุย 21.00 น. 1,650 บาท/ท่าน สุมย – กรุงเทพฯ 12.30 น. 1,600 บาท/ท่าน
           
แผนที่จุดนัดพบและจุดขึ้นรถทัวร์ บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ถนนข้าวสาร)
การเดินทาง กรุงเทพฯ – ชุมพร โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
แผนที่ ท่าเรือลมพระยา ติดกับ M.T. Resort สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์
(บริการที่จอดรถฟรีสำหรับลูกค้า บริษัท สยาม คามาตารัน จำกัด เท่านั้น)
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
เรือไปเกาะเต่า

 

 

 

 

 
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 8.00 - 16.00 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com