เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
เรือทัวร์เช่าเหมา เกาะเต่า เกาะนางยวน
    บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด ให้บริการเรือเช่าเหมาลำ ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ท่านสามารถเลือกใช้บริการทัวร์ดำน้ำ 1 วันเกาะเต่า เกาะนางยวน
ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยอุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ อาหารกลางวัน และบริการอื่นๆตามความต้องการของลูกค้า
    นอกจากกนี้ทางบริษัทฯ ได้บริการเรือเช่าเหมา ไปเกาะเต่า เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดชุมพร โดยใช้เรือคาตามารัน เรือ2ท้อง 3ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ
- บริษัท สยาม คาตามารัน จำกัด โทร. น้องแอร์ 061-7514005 น้องกิ๊ง 095-0297614   น้องหวาน 088-7583279 หรือ 077-553123

1. SIAM CHATER (เรือทัวร์2ท้อง) ไปเกาะเต่า ออกจากชุมพร
เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร
เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร
เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร เรือเช่าเหมา ดำน้ำชุมพร
 
ข้อมูลเรือทัวร์เช่าเหมาไปเกาะเต่า คุณสมบัติของเรือ CATAMARAN
เรือทัวร์ 2 ชั้น เรือ 2 ท้อง 2 เครื่องยนต์
รองรับผู้โดยสารได้ 90 ท่าน ผู้ดูแลบนเรือ 4 ท่าน เรือที่มีการทรงตัวในน้ำได้ดี และมีความปลอดภัยสูง
ห้อง V.I.P. 1 ห้อง เรือมีแบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น ทางขึ้น-ลงจากน้ำสะดวก
ห้องน้ำ 1 ห้อง มีห้องน้ำบนเรือ
หน้ากาก ท่อหายใจ ชูชีพ  
ประกันภัยอุบัติเหตุทางทะเล  
สไลด์เดอร์  
คุณสมบัติของเรือ CATAMARAN
     เรือ 2 ท้อง 2 เครื่องยนต์
     เรือที่มีการทรงตัวในน้ำได้ดี และมีความปลอดภัยสูง
     เรือมีแบบ 2 ชั้น และ 3 ชั้น ทางขึ้น-ลงจากน้ำสะดวก
     ห้องน้ำบนเรือ
    
กรุ๊ปหรือคณะใหญ่ ติดต่อบริษัทฯ เพื่อรับส่วนลด
1. SIAM CRUISE เรือสยาม ครุซ์ ไปเกาะเต่า ออกจากชุมพร
เรือไปเกาะเต่า
เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า
เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า
เรือเช่าเหมาไปเกาะเต่า
     
ข้อมูลเรือทัวร์เช่าเหมา  
เรือทัวร์ท้องเดียว 2 ชั้น ห้องน้ำ 1 ห้อง
รองรับผู้โดยสารได้ 70 ท่าน ผู้ดูแลบนเรือ 5 ท่าน ระบบกล้องวงจรปิด
โทรทัศน์ ทางขึ้น-ลง เล่นน้ำ สะดวก
หน้ากาก ท่อหายใจ ชูชีพ ประกันภัยอุบัติเหตุทางทะเล
สไลด์เดอร์  
กรุ๊ปหรือคณะใหญ่ ติดต่อบริษัทฯ เพื่อรับส่วนลด

2.เรือทัวร์ไม้ ดำน้ำเกาะเต่า ลำใหญ่
เรือเช่าเหมาเกะาเต่า
เรือทัวร์เช่าเหมา เกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า
เรือทัวร์ ดำน้ำเกาะเต่า ด้านหลังเรือทัวร์ดำน้ำเกาะเต่า แนะนำอุปกรณ์หน้ากาก ชูชีพ
ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า
ภายในเรือทัวร์เช่าเหมา ดำน้ำเกาะเต่า อาหารกลางวันแบบกล่อง
ข้อมูลเรือทัวร์เช่าเหมา
1. เรือทัวร์ 2 ชั้น
2. รองรับผู้โดยสารได้ 50-60 ท่าน ผู้ดูแลบนเรือ 3 ท่าน
3. ห้องน้ำ 1 ห้อง
4. หน้ากาก ท่อหายใจ ชูชีพ
5. อาหารกลางวันแบบกล่อง
6. ประกันภัยอุบัติเหตุทางทะเล
3.เรือทัวร์ไม้ ดำน้ำเกาะเต่า ลำเล็ก
เรือทัวร์เช่าเหมา เกาะเต่า
เรือดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า
เรือทัวร์เช่าเหมาเกาะเต่า เรือทัวร์เช่าเหมาเกาะเต่า ภายในเรือทัวร์ ดำน้ำเกาะเต่า
ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า ดำน้ำเกาะเต่า
ภายในเรือทัวร์ ดำน้ำเกาะเต่า ภายในเรือทัวร์ดำน้ำ อาหารกลางวันแบบกล่อง
ข้อมูลเรือทัวร์เช่าเหมา
1. เรือทัวร์ 2 ชั้น
2. รองรับผู้โดยสารได้ 30-40 ท่าน ผู้ดูแลบนเรือ 3 ท่าน
3. ห้องน้ำ 1 ห้อง
4. หน้ากาก ท่อหายใจ ชูชีพ
     5. อาหารกลางวันแบบกล่อง
6. ประกันภัยอุบัติเหตุทางทะเล

 

 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 ,(077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com