เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ
ทัวร์ 1 วัน เกาะเต่า เกาะนางยวน
ทริปวันเดียวเที่ยว เกาะเต่า – เกาะนางยวน เลือกโปรแกรม 

ออกเดินทางจาก ชุมพร
รหัสทัวร์ T.005
 ระยะเวลา 09.00 น.-14.30 น.
วันออกเดินทาง ทุกวัน
**หมายเหตุ** ดำน้ำตื้น 2 จุด
รายละเอียดโปรแกรม :
05.30 น. –
06.30 น.
รถรับท่าน จากโรงแรม ที่พักต่างๆในเมืองชุมพร เดินทางถึง บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ท่าเรือลมพระยา
อ่าวทุ่งมะขาม) (ฟรี)

เมืองชุมพร รับ 05.30 น. - 06.00 น.         หาดภราดรภาพ-หาดทรายรี รับ 06.00 น. - 06.30 น.
 
06.30 น. ถึงท่าเรือไปเกาะเต่า บจ.เรือเร็วลมพระยา จำกัด ดำเนินการเช็คอิน
07.30 น. เดินทางโดย เรือลมพระยา ไฮสปีด คาตามารัน มุ่งหน้าสู่เกาะนางยวน นำคูปองแลกอาหารและเครื่องดื่มบนเรือ
 
09.15 น. ลงที่ เกาะนางยวน รอเวลาเปลี่ยนเรือ เพื่อไปดำน้ำชมปะการังยัง อ่าวม่วง หรือ อ่าวกล้วยเถื่อน เกาะเต่า
  เมื่อขึ้นบนเรือทัวร์ พนักงานจะแจกอุปกรณ์และสอนวิธีการใช้ (หน้ากาก,ชูชีพ) รวมถึงวิธีการชมปะการังและข้อควรระวัง จนถึงจุด ดำน้ำชมปะการังบริเวณ อ่าวกล้วยเถื่อน เกาะเต่า นำท่านชม
09.30 น.
อ่าวม่วง เกาะเต่า เป็นจุดดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำมาก บริเวณทรายตื้นๆ จะมีแนวปะการัง
ที่สวยงามอาทิ ปะการังฟองน้ำสีม่วง ทากเปลือยโจรันนา ถ้าโชคดีอาจจะเจอเต่าทะเลด้วย นอกจากนี้       
ยังชุกชุมไปด้วยฝูงปลานกแก้ว ปลาลายเสือ และปลาการ์ตูนอินเดียแดง ที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการังอ่อน
อีกเป็นจำนวนมาก
     
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ที่ห้องอาหารบนเกาะนางยวน
  เมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ขอเชิญดำน้ำหรือเดินเล่นบนเกาะหรือจุดชมวิวตามอัธยาศัย
12.00 น.
เกาะนางยวน ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ยิ่งถ้าขึ้นไปมองจากจุดชมวิวก็จะเห็นความงามของเกาะนางยวนชัดเจน และยังเป็นแหล่งดำน้ำ ชมปะการัง
ที่เรียกว่า “เจแปนนิสการ์เด้น” มีฝูงปลาขนาดเล็กสีสันสวยงาม และปลาการ์ตูนตัวน้อยใหญ่  แหวกว่ายมา
ให้คุณชมได้อย่างเพลิดเพลิน
     
15.00 น. เดินทางกลับจังหวัดชุมพรโดย บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด (ท่าเรือลมพระยาเกาะนางยวน)
16.45 น. กลับถึง ท่าเรือลมพระยาอ่าวทุ่งมะขาม และนำท่านกลับสู่ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในเมืองชุมพร
เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
เส้นทาง ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน


อัตราค่าบริการ ชาวไทย ชาวต่างชาติ
บาท/ท่าน ราคาขาย/ท่าน
ผู้ใหญ่ 2,000 บาท 2,200 บาท
เด็ก
(สูง 80 -130 ซ.ม.
หรืออายุไม่เกิน 12 ปี)
1,100 บาท 1,300 บาท

  *หมายเหตุ 1. เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 80 ซ.ม. หรือต่ำกว่า 2ขวบไม่คิดค่าบริการแต่ให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด
    2. อัตราค่าบริการดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนไว้ด้วยแล้ว
   
กรุ๊ปหรือคณะ 40 ท่านขึ้นไป คลิก
   
อัตราค่าบริการรวม :
ค่าบริการเรือไฮสปีด คาตามารัน ค่าบริการเรือท่องเที่ยว เกาะเต่า–เกาะนางยวน
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ ชุดของว่าง เครื่องดื่ม ชากาแฟ
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน ประกันภัยนักท่องเที่ยว
     
สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไปด้วย :
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
หมวก และแว่นตากันแดด ผ้าขนหนู
ครีมกันแดด กล้องถ่ายรูป
 คำแนะนำเพิ่มเติม :
เกี่ยวกับเวลา
  เวลา ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
  เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับอาหาร
  อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล (แบบบัฟเฟต์) ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
เกี่ยวกัโปรแกรม
  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลอากาศเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าเบอร์ 088-7583279, 077-553123
เกี่ยวกัค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมเกาะนางยวน โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
 
ประมวลภาพรายการนี้ :
 
 
 
 
       
เช่าเหมา ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน

       
รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ V.I.P. ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อาหาร ทัวร์ท่องเที่ยว
  ดำน้ำชุมพร ทัวร์ ดำน้ำ ชมปะการัง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
  เกาะเต่า เกาะนางยวน ทัวร์ ดำน้ำ เกาะเต่า เกาะนางยวน
  เขื่อนเชี่ยวหลาน ทัวร์ท่องเที่ยว เขื่อนเชี่ยวหลาน (อุทยานแห่งชาติเขาสก)
ติดต่อสอบถาม
น้องแอร์ 061-7514005 น้องกิ๊ง 095-0297614   น้องหวาน 088-7583279     
Office : 077-553123    Fax : 077-522512    E-mail : info@siamcatamarantours.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา

 

บริษัท สยามคาตามารัน จำกัด

212 หมู่ 10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86120

โทร. 088-7583279 , 081-5366808 , (077-553123 เวลา 07.30 - 18.30 น.) แฟ็กซ์ 077-553234

www.siamcat-kohtaotours.com